TESTAMENTEN

logo-jlca
last-wills-spain


Förberedelserna för ett testamente i Spanien är av yttersta vikt i Spanien för att säkerställa att din familj kan mottaga sitt arv utan att råka ut för stora problem och förseningar. Detta kräver juridisk skatteplanering, att de får bra rådgivning som sedan reflekteras i själva testamentet.


Det är av största vikt att formalisera ett spanskt testamente när man involverar någon typ av tillgångar (bostäder, pengadepositioner, aktier etc.); speciellt vad det gäller EU:s regelverk om arvsordning, Nr. 650/2012, vilket tillåter testatorn att välja mellan de olika lagarna för de länder denne varit bosatt i och att välja vilken av dessa lagar som ska träda i kraft, vilket avgör vilka arvslagar som ska tillämpas.


Fr.o.m. augusti 2015 var det kutym att den lag som tillämpades vid arvsrätt var det lands lag i vilket en person hade sin huvudsakliga bosättning vid tidpunkten för dödsfallet som dikterade vilket lands lagstiftning som skulle tillämpas, d v s. om en europeisk medborgare bodde i Spanien vid tidpunkten för dödsfallet var det spansk lag som skulle tillämpas vad det gäller arvsrätten.


Därför är nödvändigt att ett korrekt förberett testamente finns och som har klart utpekade förmånstagare, vilka ska överensstämma med den avlidne personens sista vilja.


Det nya regelverket, vilket tillämpas I alla EU-länder utom Storbritannien, Irland och Danmark (de har inte skrivit på om denna förändring), alltså tillåter testatorn att uttryckligen utforma detta efter den lag som ska tillämpas - nämligen den lag som gäller i det land där de har sitt medborgarskap, antingen vid tiden för testamentets upprättande eller vid tidpunkten för dödsfallet men att arvsrätten ska tillämpas enligt det land där de dör.

lawyer-spain-will

Vad våra kunder säger om våra tjänster

I händelse av ett land som Storbritannien, Irland eller Danmark, ger vi alltså rådet att de ska låta deras respektive länders lag tillämpas – vid ett spanskt testamente, så kan förmånstagarna lätt ändra på detta och lösa in sin arvsrätt inom 3-4 veckor utan att behöva vänta på ett juridiskt intyg från landet ifråga, översättningar etc. vilket skulle fördubbla alla kostnader och medföra onödig fördröjning.