phone (Spania) 0034 9666 98796 / (Storbritannia) 0044 (0) 2037 555292   
email (Spania) contact@jlcalawyers.com / (Storbritannia) london@jlcalawyers.com
es
es en fr de noruega suecia ru
Velkommen til JLCA & AS.-Lawyers

JLCA & AS.-Lawyers er et spansk advokatfirma som tilbyr profesjonelle tjenester både på nasjonalt og internasjonalt nivå, med kontorer i andre land (STORBRITANNIA, FRANKRIKE, USA, RUSSLAND). Firmaet har et stort antall advokater som gjør at det kan tilby tjenester innenfor en rekke felter med en høy grad av spesialisering.

Per dags dato har firmaet kontorer i Alicante-Gran Alacant, Barcelona, Madrid, Marbella, London, Paris, Brussel, Miami og Moskva.


Våre tjenester

 • gallery 1
 • TVISTEMÅL – RETTSSAKER
  Spør din advokat

  Vi dekker alle typer tvister overfor domstolene som kan oppstå på spansk territorium, herunder også Kanariøyene og Balearene.

  Når du bor i Spania, eller eier en bolig her, eller rett og slett er på ferie i landet, hender det ofte at det oppstår en eller annen rettstvist, på ethvert nivå. Les mer.....

  Ved vårt advokatfirma kan vi gi deg rådgivning om ethvert forhold og juridiske anliggender, fra privatrettslige, strafferettslige, handelsrettslige og forvaltningsrettslige prosesser, til internasjonale saker som omfatter ulike land og domsmyndigheter. Dette fordi vi er spesialister på internasjonale klienter, både privatpersoner og bedrifter, helt fra første rettsinstans og til Høyesterett eller de europeiske domstolene, dersom saken krever det.

 • gallery 2
 • BOLIGKJØP OG SALG FOR PRIVATKUNDER
  Spør din advokat

  Det å foreta et boligkjøp i Spania er et svært viktig valg, siden det ikke bare innebærer å kjøpe en bolig og betale skatter og avgifter, men også dreier seg om en endring av kjøpernes livsstil, enten de velger å bosette seg i Spania eller de vil ha et feriehus som de kan nyte sammen med familien. Les mer.....

  Vi vet at boligkjøperne benytter seg av advokater og andre fagfolk som gir dem rådgivning ved eiendomskjøp i hjemlandet, og derfor anbefaler vi med enda større grunn at de gjør det samme i Spania, der både lovene og kulturen er annerledes. Det gir ingen mening at man i mange tilfeller risikerer penger oppspart gjennom hele livet og senere ender opp med problemer man kunne ha unngått dersom man hadde fått juridisk rådgivning i tide.

  I landet vårt hender det ofte at noen eiendomsformidlere, entreprenører, banker, "frilansere" eller uavhengige agenter som snakker språket ditt eller som har bodd en stund i Spania vil overtale deg til ikke å bruke en advokat i Spania. Dette vil være en alvorlig feiltakelse, siden du for meget rimelige honorarer som er fastsatt på forhånd kan unngå et regelrett mareritt. Etter vår over 15 års erfaring med rådgivning ved eiendomstransaksjoner er det vesentlig å kunne bistå deg helt fra begynnelsen, før du skriver under på noe dokument eller betaler noen form for håndpenger som kan medføre evigvarende forpliktelser for deg.

  Her kan du se håndboken som er utarbeidet av vårt firma, og som forklarer prosessen for eiendomskjøp og skatter i Spania: https://spanishpropertylawyers-realestateinspain.com/

 • gallery 3
 • EIENDOMSTRANSAKSJONER FOR INVESTORER
  Spør din advokat

  Kjøpsprosessen for bygninger, fast eiendom, næringseiendommer, boligporteføljer osv som investering ligner den som er beskrevet ovenfor for boligkjøp for privatkunder. Investorprofilen er imidlertid forskjellig fra en privatkunde, og den juridiske, finansielle og skattemessige metoden og strukturen er fullstendig ulik sammenlignet med en privatkunde. Les mer.....

  Vi tilbyr optimale juridiske løsninger for investorer med det formål å gjøre kapitalinvesteringen så lønnsom som mulig.

  Vi utarbeider "skreddersydde" løsninger for hver enkelt type operasjon.

 • gallery 4
 • EIENDOMSSALG
  Spør din advokat

  Når kundene beslutter å selge eiendommen sin, ivaretar vi deres interesser. Dette gjelder ikke bare størst mulig gevinst, men vi gir også rådgivning når det gjelder betaling av eventuell gevinstbeskatning ved salg av eiendom man har hatt noen år i Spania, samt overføring av midlene til hjemlandet eller dit man måtte ønske det.

 • gallery 3
 • TESTAMENTER
  Spør din advokat

  Det er viktig å tenke på behovet for å opprette et testament i Spania, slik at våre pårørende kan løse fordelingen av arv uten større problemer eller mye hodebry. For å gjøre dette er det nødvendig å foreta en juridisk og skattemessig planlegging på gunstigst mulig måte, hvilket kun oppnås med en skikkelig rådgivning som kommer til uttrykk i et testament. Les mer.....

  Det er av avgjørende betydning å opprette et spansk testament når man er innehaver av formue av enhver art (bolig, penger, fonder, aksjer, osv.), spesielt med utgangspunkt i det europeiske regelverket, Europeisk Forskrift om Skifte nr. 650/2012, som gjør det mulig for testator å velge å anvende lovgivningen i bostedslandet eller den gjeldende loven i hjemlandet når det gjelder gjennomføring av arveskifte.

  Fra august 2015 er det loven i landet der den avdøde hadde sitt fast bosted når dødsfallet inntreffer som kommer til anvendelse på hele skifteoppgjøret. Det vil si at dersom en europeisk statsborger er bosatt i Spania når han/hun dør, vil det være spansk lov som anvendes, og derfor er det av grunnleggende betydning at vedkommende har oppnevnt sine arvinger i et testament, for at avdødes vilje slik blir oppfylt.

  Det nye regelverket, som kommer til anvendelse i alle EU-land, unntatt Storbritannia, Irland og Danmark (som ikke har signert det), gjør det også mulig for arvelateren å uttrykkelig velge at det er loven i landet han/hun er statsborger i som skal gjelde, enten fra det tidspunktet valget gjøres eller fra det tidspunktet arvelateren dør, men ved mangel av et uttrykkelig valg er det arvereglene i landet avdøde var bosatt i som kommer til anvendelse.

  Når det dreier seg om land som Storbritannia, Irland og Danmark anbefaler vi likeledes at statsborgerne i disse landene, selv om det er hjemlandets lov som gjelder, oppretter et testament i Spania. Slik vil deres arvinger kunne få arven i Spania frigjort i løpet av 3-4 uker, uten behov for å vente på attester fra hjemlandet, at disse dokumentene blir oversatt, osv. Dette ville medføre økte omkostninger og unødvendig ventetid for arvingene.

 • gallery 4
 • Når man har mistet et nært familiemedlem er det aller siste familien trenger et mareritt for å gjennomføre bobehandlingen, spesielt med tanke på at fristen for utlodning av arv og betaling av arveavgift i Spania er på 6 måneder regnet fra dato for dødsfallet. Les mer.....

  Vi har lang erfaring med å løse denne typen arveoppgjør, og hvis vi har et spansk testament, eller eventuelt et testament fra et annet land, kan vi sluttføre behandlingen innen 3-4 uker, og frigjøre boets midler til fordel for arvingene.

  Her kan du se den utfyllende forklaringen som vårt firma har utarbeidet for våre kunder om skifteprosessen i Spania:
  https://www.inheritancetaxinspain.com/

 • gallery 3
 • KLAGER PÅ TIDSPARTORDNINGER
  Spør din advokat

  Ofte ser man svindel og ulovligheter rundt salg av og avtaler om tidsparter i ulike feriekomplekser i Spania.

  I en nylig avsagt Dom fra spansk Høyesterett, datert 15/01/2015, erklæres de tidspartavtalene som oppfyller følgende krav for døde og maktesløse: Les mer.....

  • 1.- De som er av ubegrenset varighet.
  • 2.- De som omhandler "Floating Weeks" (Flytende Uker).
  • 3.- Der kundene har betalt inn penger i løpet av de tre første månedene etter avtaleinngåelse, hvilket er forbudt ved lov.
  I disse tilfellene kan kundene ikke bare avslutte og heve avtalen, men dessuten også søke om tilbakebetaling av sine penger (til og med det dobbelte hvis de betalte innen de 3 første månedene av avtalens gyldighet), i tillegg til forsinkelsesrenter og saksomkostninger.

  Vi representerer for tiden flere hundre klienter med vellykket resultat.

  På følgende lenke forklarer vi prosessen på en lettforståelig måte: https://www.timeshareclaimsinspain.com/

 • gallery 4
 • KRAV MOT UTBYGGERE OG ENTREPRENØRER
  Spør din advokat

  Vårt advokatfirma har lang erfaring med både rettslige og utenomrettslige krav mot utbyggere og entreprenører som har utført en eller annen uregelmessighet i byggeprosessen, det være seg for skjulte feil og mangler på eiendommen eller simpelthen fordi de har oppført bygget uten de nødvendige tillatelser. Les mer.....

  Vi arbeider med fremragende eksterne samarbeidspartnere, slik som arkitekter og sakkyndige som utarbeider saklige og meget profesjonelle rapporter, for slik å kunne fremlegge dokumenterte krav og oppnå best mulige kompensasjoner og erstatninger for våre klienter.

  I mange tilfeller omfatter slike krav ikke bare utbyggere og entreprenører, men også banker og forsikringsselskaper.

 • gallery 3
 • KONTRAKTER
  Spør din advokat

  Vi kan gi våre kunder rådgivning angående alle typer avtaler, det være seg handelsavtaler mellom utenlandske og spanske selskaper, eller leieavtaler, kjøpekontrakter, bankavtaler, osv.

 • gallery 4
 • BEDRIFTSRÅDGIVNING
  Spør din advokat

  Fagspesialister innen handelsrett, selskapsrett og helhetlig juridisk rådgivning for bedrifter innenfor alle områder relatert til den daglige driften av virksomheten. Les mer.....

  Vår erfaring på det internasjonale området gjør at mange selskaper, spesielt EØS-bedrifter som ønsker å operere i Spania, ber om våre tjenester for å starte virksomhet i landet vårt.

  Vi bistår selskapet både ved stiftelsen og i vekstfasen, der vi tilbyr fullstendig juridisk rådgivning og skatterådgivning.

 • gallery 4
 • BANKING LAW
  Spør din advokat

  At JLCA & AS.–Lawyers, we have a highly qualified team in complex matters of banking law :
  - Banks contracts.
  - Credit operations ( mortgages, "floor / ceiling rates" ).
  - Operations in which they render a service.
  - Operations in the insurance and security markets.
  - All types of fraudulent products.

 • gallery 3
 • TRAFIKKULYKKER
  Spør din advokat

  Dessverre forekommer kollisjonsulykker i trafikken ganske hyppig. Vi har erfaring i denne typen saker og forhold, og vi tar på oss saker med alt fra klienter som er innblandet i ulykker med leiebil, til bileiere med kjøretøy knyttet til renting og leasingavtaler, osv. Les mer.....

  Selv ved små kollisjoner anbefaler vi at du umiddelbart oppsøker lege for å unngå større problemer, og deretter kan du la oss ta oss av kravet mot forsikringsselskapet for å oppnå en best mulig erstatning.

  Advokatsalæret blir betalt av ditt eget forsikringsselskap, da dette er inkludert i kjøretøyforsikringen. Derfor taler alt til din fordel i denne typen saker.

 • gallery 4
 • INNVANDRING
  Spør din advokat

  På tross av at dette er et komplisert tema, på grunn av de stadige lovendringene, forandringen i forvaltningens kriterier, samt de åpenbare samfunnsendringene og folkeforflytningene som skjer i hele Europa, kan vi tilby den best mulige rådgivningen som tar hensyn til de personlige forholdene til våre klienter, både det når det gjelder oppholdstillatelse, med eller uten arbeidstillatelse, og visum for investorer, osv.


REFERANSER
icon
We have used JLCA Lawyers for many many years now and during this period we have always found them to be be reliable, professional and very friendly. Highly recommended service.

KONTORER

KONTAKT US

Kontakt oss uten forpliktelser

* Vi garanterer svar innen maksimalt 24 arbeidstimer.

icon Fortell oss hvorfor du tar kontakt med oss

I accept the privacy policy.

We inform you that the personal data will be incorporated into the data files for which JLCA&AS LAWYERS S.L. are responsible, for administration purposes, understanding that conformity has been agreed unless your disagreement of such is notified via the following means. You will have the right to access your digital personal data, for amendments, cancellation and opposition of, by writing to the Information Manager, JLCA&AS LAWYERS S.L., Avda. Escandinavia nº 72 C.C., Altomar II, L 7 Y 8, 03130, Gran Alacant (Alicante), or by sending an e-mail to the following address: contact@jlcalawyers.com


icon Vi ringer deg

I accept the privacy policy.

We inform you that the personal data will be incorporated into the data files for which JLCA&AS LAWYERS S.L. are responsible, for administration purposes, understanding that conformity has been agreed unless your disagreement of such is notified via the following means. You will have the right to access your digital personal data, for amendments, cancellation and opposition of, by writing to the Information Manager, JLCA&AS LAWYERS S.L., Avda. Escandinavia nº 72 C.C., Altomar II, L 7 Y 8, 03130, Gran Alacant (Alicante), or by sending an e-mail to the following address: contact@jlcalawyers.com
Hovedkontor
Hovedkontor Alicante ( Spain ).

Hovedkontor Alicante ( Spain )

icon 1 Avda. Escandinavia 72 C.C. Altomar II L6,7,8 Gran Alacant-Alicante. Postcode: 03130

phone0034-966 698 796

icon 2 0034-966 699 570

phonewhatsapp: 0034-653 933 468

phoneSkype: jlca.lawyers

emailcontact@jlcalawyers.com

icon 3www.jlcalawyers.com

icon 3Our opening hours are :
- Monday to Thursday from 9am to 6.30pm
- Fridays from 9am to 2pm

Organisasjoner og Medlemskap

JLCA & AS.-Lawyers samarbeider med flere prestisjefylte advokatfirmaer og organisasjoner og foreninger på globalt nivå, i Europa og i Spania.

icon 1

International Bar Association.

icon 1

British Spanish Society.

icon 1

The British Spanish Law Association.

icon 1

G7 (Easy Spain London Group Seven).

icon 1

Spanish Chamber of Commerce in Great Britain.

icon 1

Spanish Chamber of Commerce in France.

icon 1

Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxemburg.

icon 1

US Spanish Chamber of Commerce.

icon 1

Bernardo de Galvez Business Club.

icon 1

The British Consulate in Alicante.

icon 1

The American Consulate in Madrid.

icon 1

The France Consulate in Madrid.

icon 1

The Irish Embassy in Madrid.

icon 1

The Belgium consulate in Alicante.

icon 1

The Switzerland Consulate in Madrid.

icon 1

Bar Association of Madrid.

icon 1

Bar Association of Alicante.

icon 1

Bar Association of Elche.

icon 1

Bar Association of Orihuela.

icon 1

An association of Spanish law firms.

icon 1

Young Professionals Association.


SPONSORER

JLCA & As.-Lawyers har en selskapsfilosofi og en sportsinteresse som har gjort det naturlig for oss å gi sponsorstøtte til forskjellige idrettsutøvere opp gjennom årene, spesielt innen tennis. Dette gjelder nærmere bestemt Guillermo García-Lopez, som er ranket blant verdens 30–40 beste av ATP, og den kvinnelige tennisspilleren Silvia Soler Espinosa, som er på WTAs topp 100-liste.

Takket være vår erfaring som sponsor innen idrett generelt, både for profesjonelle enkeltutøvere og arrangementer, ikke bare innen tennis, men også andre grener, har JLCA & As.-Lawyers fått æren av å representere flere selskap, utøvere og privatkunder i idrettsverdenen. Dette har alltid vært og fortsetter å være en fantastisk erfaring som vi i JLCA & As.-Lawyers er stolte av.


Samfunnsnyttig arbeid
 • partner 1
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 3

Følg oss på Facebook

)